ZTiSZE Sp. z o.o.
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 A
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie                                                        
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS: 0000087332, NIP: 952-18-59-095, Regon: 017176763, Kapitał zakł.: 1 125 000 zł

Kontakt:    tel.: (22) 44 74 213   fax: (22) 44 74 279      poczta@ztisze.pl 

Marketing 

(i wynajem powierzchni):              Włodzimierz Paciejewski  +48 603 376 839

Transport i usługi sprzętowe:                          Jerzy Górnicki +48 601 226 044

                                                                                                   (22) 447 42 84

                                                                     Adam Florjański  +48 601 359 932 

                                                                                                   (22) 447 42 93

Naprawy pojazdów i sprzętu:                    Zbigniew Pokorski +48 601 095 746

    Biuro Obsługi Klienta                                   Leszek Goluba   (22) 447 42 208

    Sklep - części zamienne                                Leszek Jamka +48 601 802 623

 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul.Nieświeska 52                                                                            (22) 821 37 24 

                                                                                                +48 605 627 399

                                                                                                +48 691 520 106

______________________________________________________________________